• organisatie

  • leiderschap

  • De Zandloper

Hoe kunnen we het niveau van Bewustzijn sneller laten stijgen dan het niveau van de Zeespiegel
WORDS THAT WORKorganisatie

De Zandloper

Het boek De Zandloper, Leiderschap in Tijden van Transitie geeft handvatten hoe om te gaan met de veranderende complexiteit bij bedrijven en organisaties en haar besturing. Het intrinsiek kunnen omgaan met deze complexiteit bepaalt in hoge mate het succes en de duurzaamheid van het leiderschap en daarmee van organisaties.

LEES VERDER >>
strategie

Leiderschap

Onze maatschappij zit in een overgangsfase veroorzaakt door maatschappelijke trends in combinatie met de toename van technische innovaties. Het gevolg is een veranderende en toenemende complexiteit binnen organisaties en de wijze waarop deze bestuurd worden. Dit vereist een ander soort leiderschap: Modern of Vernieuwend Leiderschap.

Daar waar klassieke leiders zich konden beperken tot het op enige afstand initiëren en besturen van een beweging, beschikken vernieuwende leiders zelf over de volgende zeven succesvolle elementen bij leiderschap: wijsheid, moraal, competenties, ervaring, kennis, ontwikkeling en balans.

LEES VERDER >>

communicatie

Communicatie

Veranderingen zijn zo langzamerhand een constante factor geworden in uw organisatie. Enkele voorbeelden: U wilt een nieuwe afdeling starten, of u wilt gezien worden als een organisatie die z’n maatschappelijke verantwoording neemt. Hoe zorgt u ervoor dat de communicatie hierover soepel verloopt?
Wij helpen u met de ontwikkeling van een passende strategie hiervoor. Uw visie en ambitie van de organisatie zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Samen met u bepalen we prioriteiten en bijbehorende doelstellingen, de randvoorwaarden voor succes en leggen we verantwoordelijkheden vast. Ook komen budget, methode van monitoring en evaluatie aan de orde. Zodat er een advies en / of plan tot stand komt dat een stevige basis biedt voor u en uw organisatie en u houvast geeft tijdens het doorvoeren van deze verandering.

LEES VERDER >>over ggc

Over GGC

Global Green is een initiatief van Dirma Nagelhout. Zij adviseert organisaties bij strategieontwikkeling, communicatie en marketing van duurzaam ondernemen. De optelsom van deze disciplines, samen met de ervaring die zij in de loop der jaren heeft opgedaan in het bedrijfsleven maakt dat zij werkt met verstand van zaken vanuit een zeer breed perspectief.

LEES VERDER >>

Menu Title