De VoorleesExpress

Sinds augustus 2017 ben ik projectleider van de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen, samen een spelletje te spelen, liedjes zingen of samen te tekenen/knutselen. De voorlezer werkt nauw samen met de ouders, en samen werken ze er naar toe dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Het doel van dit initiatief is de woordenschat van de kinderen te vergroten, liefde en enthousiasme voor boeken over te brengen en ouders of een oudere broer of zus te helpen het voorlezen voort te zetten. De vrijwilligers lezen interactief voor, dat wil zeggen niet alleen voorlezen, maar ook vragen stellen aan het kindje. Hierdoor gaat het kind meer woorden gebruiken en verbetert de taalvaardigheid. Een andere doelstelling is dat mensen uit verschillende milieus elkaar ontmoeten en leren kennen.

We werken samen met gemeentes, scholen, peuterspeelzalen / kinderopvang en met hulpverlening om de gezinnen te kunnen bereiken. We werken ook nauw samen met bibliotheek Amstelland, die de workshops Interactief voorlezen voor de voorlezers verzorgt en de ouders en kinderen begeleidt als ze voor het eerst in de bibliotheek komen.

Mijn taken als projectleider zijn o.a.:
– Werven van voorlezer, coördinatoren en gezinnen, en de intakes verzorgen;
– Matchen van gezinnen en voorlezers;
– Opbouwen en onderhouden contact met het netwerk, bijv. gemeentes, basisscholen, taalklassen, bibliotheek, Taalhuizen, vve’s, St. Vluchtelingenwerk;
– Begeleiden van voorlezers en coördinatoren;

Meer informatie op voorleesexpress.nl

S0A3 VE

Menu Title