Leiderschap

leiderschapOnze maatschappij zit in een overgangsfase die wordt veroorzaakt door trends in de maatschappij met tegelijkertijd een toename van technische innovaties. Dit resulteert in een veranderende en groeiende complexiteit binnen organisaties en de wijze waarop deze bestuurd worden. En vereist een ander soort leiderschap: Modern of Vernieuwend Leiderschap.

Daar waar klassieke leiders zich konden beperken tot het initiëren en besturen van een beweging op afstand, beschikken vernieuwende leiders zelf over de volgende zeven succesvolle elementen bij leiderschap: wijsheid, moraal, competenties, ervaring, kennis, ontwikkeling en balans.

Een verandering van de persoonlijke attitude als levensinstelling is essentieel om zo’n nieuwe, noodzakelijke denkrichting en (innovatieve) oplossingen voor huidige vraagstukken mogelijk te maken.

Over dit actuele onderwerp heeft Dirma Nagelhout samen met Willemijn Kemp een boek geschreven getiteld: De Zandloper – Leiderschap in tijden van transitie. Centraal in dit boek staat het Zandloper Model, een procesmodel dat leiders en bedrijven ondersteunt in hun zoektocht naar de werkelijk toegevoegde waarde van hun organisatie.

 


 

Global Green is een initiatief van Dirma Nagelhout. Zij adviseert organisaties bij strategieontwikkeling, communicatie en marketing van duurzaam ondernemen. De optelsom van deze disciplines, samen met de ervaring die zij in de loop der jaren heeft opgedaan in het bedrijfsleven maakt dat zij werkt met verstand van zaken vanuit een zeer breed perspectief.

Lees meer over Global Green Communication >>

Menu Title