Visie op Vak

Dirma NagelhoutGlobal Green is een initiatief van Dirma Nagelhout. Zij adviseert bij vraagstukken waarbij communicatie, organisatie, leiderschap en duurzaamheid een rol spelen. De optelsom van deze disciplines, samen met de ervaring die zij in de loop der jaren heeft opgedaan in het bedrijfsleven maakt dat zij werkt met verstand van zaken vanuit een zeer breed perspectief.

Lees verder >>

 

VISIE OP VAK

visieophetvakIn de ‘global village’ van nu ben je voortdurend in beeld. Gewild of ongewild. En nu dit zo is, dan maar beter met doordacht beleid in profilering en (maatschappelijke) positionering. Met een duidelijk standpunt over duurzaam ondernemen. Niet uit modieus idealisme, maar uit zakelijk realisme en bewust eigen belang. Immers, ‘No Planet, No People, No Profit’.

Uitgangspunten:

Structuur
Complexe vraagstukken vereisen een gestructureerde aanpak met duidelijke fases. Vóór elke fase bepalen we samen wat er gaat gebeuren. Tijdens het proces bouwen we duidelijke evaluatiemomenten in en zorgen voor heldere afspraken. Aan het eind van elke fase vindt een afronding plaats. Dit kan schriftelijk, of tijdens een evaluatiebijeenkomst. Met duidelijke, werkbare adviezen en/of een plan van aanpak voor het vervolg.

Consistentie
Leidend is consistentie. Alle uitingen worden op elkaar afgestemd, waarbij de kernwaarden van uw organisatie als basis dienen. Zodat uw organisatie overkomt zoals zij wil overkomen. En uw positie in de markt verstevigt en uw boodschap aan kracht wint.

Transparantie
Wij geloven niet in zachte heelmeesters. Onze advisering kenmerkt zich door transparantie, openheid en onafhankelijkheid. Maar ook door respect voor mensen en oog voor processen.

Lees meer over Global Green Communication >>

Menu Title